Војнички ранец - Бутик Црвенкапа - Најдобри ! Најквалитетни ! Уникатни !

Војнички ранец со амблени. Изработен е од памук и има една старнична мала кожена рачка за носење, а другите две рачки се плетени. Ранецот е од марката Alpini, докажан светски бренд за изработка на ранци. Наменет е за секаква употреба.