Нашата продавница се наоѓа во прилепската стара чаршија во цвеќарската улица.