Шарен Платнен Ранец Модел 165 - Бутик Црвенкапа ! Најдобри ! Најевтини !