Шарен Платнен Ранец Модел 166 - Бутик Црвенкапа ! Најдобри ! Најевтини !