Нема врeме

Најголемата заблуда е дека имаме време, рекол Буда. Нема поголема вистина од оваа.

Немаме време затоа што секоја секунда е драгоцено важна за да растеме.
Стравот вели: утре ќе делуваме, утре ќе се менуваме. А тоа утре, денес не постои.

Повеќе